Bánh há cảo là một trong những món ăn lâu đời và nổi tiếng bắt nguồn từ nét ẩm thực của người dân Trung Hoa. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà há cảo giờ đây đã du nhập trong văn hóa ẩm thực khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt […]